skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Visie en missie

Het Neon College is een school voor leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. De leerlingen die op Het Neon College onderwijs krijgen kunnen (nog) geen onderwijs volgen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Acceptatie van iedere leerling staat in ons pedagogisch en didactisch handelen voorop. Vanuit deze acceptatie willen wij de leerlingen die veiligheid en structuur bieden die de basis vormt om stapsgewijs te werken aan de eigen toekomst. Wij willen onze leerlingen leren hoe zichzelf en anderen te accepteren zoals zij zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan een positief en reëel zelfbeeld waaraan onze leerlingen hun gevoel van eigenwaarde kunnen ontlenen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning, eigen keuzes te maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun vervolgstappen na Het Neon College en dat betekent dat wij onze leerlingen toe leiden naar een vorm van vervolgonderwijs.

Kernwaarden vanuit onze visie

Onze visie is gebaseerd op een vijftal kernwaarden, die wij hier voor u beschrijven.

Innovatie motto

Wij hebben de energie en de ambitie om onze dromen te verwezenlijken.

Missie

Wij willen dat onze leerlingen hun eigenheid ontdekken en zo hun plek in de samenleving vinden. Daar spreekt – opnieuw – ambitie uit, maar dan gekoppeld aan de leerlingen en aan de rol van het onderwijs. Bovendien klinkt er het besef in door dat elke leerling deel uitmaakt van de samenleving, net als de school. En dat je als team de opdracht – missie zou je kunnen zeggen – hebt om elke leerling zo goed mogelijk voor te bereiden op en te verbinden aan de samenleving.

Visie

Het Neon College is een school voor leerlingen met psychiatrische en/of gedragsproblematiek. De leerlingen die op Het Neon College onderwijs krijgen kunnen (nog) geen onderwijs volgen op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. Acceptatie van iedere leerling staat in ons pedagogisch en didactisch handelen voorop. Vanuit deze acceptatie willen wij de leerlingen die veiligheid en structuur bieden die de basis vormt om stapsgewijs te werken aan de eigen toekomst. Wij willen onze leerlingen leren hoe zichzelf en anderen te accepteren zoals zij zijn. Daarom vinden wij het belangrijk om te werken aan een positief en reëel zelfbeeld waaraan onze leerlingen hun gevoel van eigenwaarde kunnen ontlenen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen als zelfverantwoordelijke burgers in het leven staan; in een samenleving die hen in staat stelt om, al dan niet met ondersteuning, eigen keuzes te maken en waarin zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Wij bereiden onze leerlingen voor op hun vervolgstappen na Het Neon College.

Back To Top
×Close search
Zoeken