Missie & Visie

De missie van onze school

Elk mens, elke leerling doet er toe en  is waard om er te zijn en hoort erbij. Leerlingen met verschillende achtergronden leren en werken met elkaar en ontwikkelen respect voor elkaar; zij vormen de maatschappij van de toekomst. Wij willen elke leerling zo goed mogelijk voorbereiden om op een prettige manier te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

De visie van onze school

Een positief klimaat is een voorwaarde om tot optimale ontplooiing te kunnen komen. Werkend vanuit de kernwaarden willen wij leerlingen uitdagen om kansen te benutten en het hoogst haalbare uit henzelf te halen. Door de leerlingen scherp in beeld te hebben kunnen wij sturing geven op wat zij zowel didactisch als pedagogisch nodig hebben om tot optimale ontwikkeling te komen.

Goed gedrag kun je leren – Veel van onze leerlingen hebben ongewenst gedrag aangeleerd. Met onaangepast, ongewenste gedrag verklein je voor jezelf en de ander de kansen om op een respectvolle manier te participeren in onze maatschappij. Daarom leren wij ongewenst gedrag af en trainen wij gewenst gedrag. Wij besteden aandacht aan de vorming van goed burgerschap waarin respect voor jezelf en de ander een prominente plaats inneemt.  We hebben schoolbrede heldere gedragsafspraken, wij zijn duidelijk in het gedrag dat wij willen zien, het gedrag dat op onze school de norm is.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X