Schoolgids

Schoolgids


De informatie in onze schoolgids is geldig voor dit schooljaar. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie.

In onze schoolgids geven praktische informatie over onze school. Denkt u daarbij aan de bereikbaarheid van onze school, de schooltijden en schoolvakanties.

Daarnaast geven wij u ook achtergrondinformatie over het beleid op onze school en over de behaalde resultaten.

De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen.

 

In de bijlage vindt u een opsomming van de documenten waarnaar in de gids wordt verwezen.

Schoolgids

Daarnaast geven wij u ook allerlei achtergrondinformatie over het beleid op onze school. Daarbij kunt u denken aan ons onderwijskundig beleid, ons personeelsbeleid en ons kwaliteitsbeleid. Onze schoolgids hangt hierin nauw samen met ons schoolplan. We beschrijven welke doelen we als school willen bereiken en op welke wijze we hieraan werken.

Tot slot informeren wij u over de resultaten van onze school. We lichten in het hoofdstuk “Schoolverslag” toe hoe we in het afgelopen schooljaar hebben gewerkt aan onze ontwikkeling als school en of we hebben bereikt wat we wilden. Ook lichten we toe of we erin geslaagd zijn om onze leerlingen te bieden waar ze recht op hebben: goed onderwijs. Voor iedere leerling stellen we ambitieuze doelen, passend bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij geven daarom antwoord op vragen als ‘Waar zijn onze leerlingen naartoe gegaan na het verlaten van onze school?’ en ‘Hoe verhoudt dit zich tot de verwachtingen die wij hadden?’

De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen. Voor de leesbaarheid schrijven wij hierna alleen ‘ouders’. Uiteraard zijn alle andere geïnteresseerden in onze school ook van harte uitgenodigd deze gids te lezen! Daarnaast zijn er in deze schoolgids links opgenomen naar verschillende documenten. In de bijlage vindt u een opsomming van deze documenten.

Meer weten over onze school?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X