Over onze school

Het Neon College verzorgt voor ongeveer 135 leerlingen onderwijsarrangementen op maat vanuit deskundigheid en expertise. De nadruk binnen het onderwijs van het Het Neon College gaat meer en meer uit van het feit dat het programma leidend is, waarbij uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de leerling en niet van de beperkingen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn. Om kwalitatief goed onderwijs te geven streven we zoveel mogelijk naar het hanteren van homogene groepen op leerniveau.

Diplomagericht onderwijs

Leerlingen die de diplomagerichte leerweg volgen, volgen een voornamelijk theoretisch programma. In de onderbouw wordt dit nog afgewisseld met koken en techniek. In de bovenbouw start de leerroute BBL en KBL met het profiel D&P (Dienstverlening & Product). Het programma bestaat uit ongeveer de helft praktijk en de helft theorie. In de bovenbouw van de theoretische leerweg bestaat het programma uit minimaal 6 theorievakken.

Het Neon College heeft een extraneus-overeenkomst met het Bonhoeffer College. Wij verzorgen in samenwerking met hen het onderwijs, waarna de leerling het diploma ontvangen van hun extraneus school.

Het doel van onze school

Het Neon College wil graag samen met andere scholen, instellingen voor jeugdhulpverlening en het bedrijfsleven garant staan voor passende onderwijs-zorg arrangementen voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, waarbij de schoolloopbaan van de leerling centraal staat. Waar het onderwijs leidend is, ambieert Het Neon College de regierol te nemen. Alleen in nauwe samenwerking met derden kunnen wij onze opdracht vervullen.

Voor ons geldt dat betrokkenheid, loyaliteit, teamwork, flexibiliteit en een grote inzet de voorwaarden zijn waaronder wij ons werk kunnen doen. Dat toont zich in onze manier van werken. Het Neon College kan de haar gestelde taken alleen met succes volbrengen indien er sprake is van een optimale samenwerking tussen ouder(s)/verzorger(s), hulpverlening en school.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X