Over onze school

Neon College is een VMBO-school  in Enschede voor leerlingen die een intensievere gedragsaansturing nodig hebben dan een reguliere VMBO-school kan bieden. Onze school heeft een regionale functie, dit betekent dat zowel leerlingen uit Enschede als omringende gemeenten onze school bezoeken.  Voor plaatsing op onze school is er een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het samenwerkingsverband nodig.  Wij geven les aan ongeveer 160 leerlingen, verdeeld over 15 klassen.  

Diplomagericht onderwijs

Wij bieden  VMBO-onderwijs op drie niveaus:

  • BBL – basisberoepsgerichte leerweg
  • KBL –  kaderberoepsgerichte leerweg
  • TL – theoretische leerweg

In de onderbouw hebben we BBL-KBL klassen en KBL-TL klassen. Door deze dakpanconstructie kan in de eerste twee jaren binnen de bestaande klas van leerroute gewisseld worden. Leerlingen volgen een voornamelijk theoretisch programma. In de onderbouw wordt dit nog afgewisseld met koken en techniek.

Wij werken samen met Bonhoeffer College in de voorbereiding op schoolexamens en de afname ervan.

Gebouw

Neon College is gehuisvest in een nostalgisch jarendertigpand in Enschede Noord. Het gebouw heeft vier verdiepingen en wij beschikken naast theorielokalen en een gymzaal over lokalen voor techniek, koken en D&P (Dienstverlening en Producten). In de centrale hal van onze school hebben wij een aula waar leerlingen in de pauze verschillende activiteiten kunnen doen. Meerdere dagen per week bieden wij een gezonde lunch aan.

Vervoer

In het kader van het bevorderen van de zelfstandigheid, stimuleren wij leerlingen om zelfstandig naar school te komen. Onze school is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Meer weten over onze scholen?

Neem gerust contact op, wij vertellen u graag meer
Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X