skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Documenten

Schoolgids

De informatie in onze schoolgids is geldig voor schooljaar 2021/2022. Ieder jaar verschijnt een nieuwe schoolgids met actuele informatie. De schoolgids is geschreven voor alle ouders en verzorgers van onze leerlingen.

Schoolplan

Het schoolplan is geschreven voor de periode 2020-2024. In dit schoolplan worden de ambities van het Neon College verwoord en de beleidsdoelstellingen om deze ambities te realiseren.

Documenten Attendiz

Via onderstaande link gaat u naar een overzicht van de documenten die ook op de website van Attendiz staan en voor alle scholen gelden.

Schoolprofiel

Dit schoolprofiel bestaat uit de antwoorden op vragen aan scholen om ons onderwijs- en ondersteuningsaanbod te beschrijven en vergelijkbaar te maken met andere scholen in de regio.

Meldcode

De Meldcode is een stappenplan waarin beschreven staat hoe we om moeten gaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Back To Top
×Close search
Zoeken