skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Praktische informatie

Ziekte van de leerling, wat te doen?

Kan uw kind wegens ziekte niet naar school komen? Meldt u dit dan ’s ochtends aan ons, bij voorkeur tussen 8.15 en 8.25 uur.

Foto’s

Het komt voor dat wij foto’s maken van onze leerlingen, bijvoorbeeld wanneer zij aan het werk zijn in de klas of tijdens een schoolreisje. Deze kunnen op onze website of in onze schoolgids worden geplaatst. Ze kunnen ook intern worden gebruikt, bijvoorbeeld voor een presentatie tijdens een ouderavond. Voordat wij deze foto’s daadwerkelijk gebruiken, wordt u om toestemming gevraagd. Dit gebeurt altijd bij de intake. Als leerlingen 16 jaar of ouder zijn, wordt aan de leerling om toestemming gevraagd.

Rookbeleid

Het Neon College is een rookvrije school. Dit houdt in:

  • dat er onder schooltijd niet gerookt mag worden (8.25-14.30 uur).
  • dat er op het schoolplein niet gerookt mag worden.
  • sigaretten en shag worden door de leerkrachten niet bij zich gehouden.
  • Incidenten en problemen t.a.v. roken lossen wij niet op school op.

Gymnastiek

De leerlingen krijgen volgens het rooster gymnastiek. Tijdens de gymnastieklessen moeten leerlingen sportkleding en sportschoenen dragen. Voor het opfrissen is een handdoek en deodorant (geen spuitbus) aan te bevelen. Er is gelegenheid tot douchen.
Wanneer de leerling niet deel kan nemen aan de gymnastiekles, vragen we u dit schriftelijk (briefje of per mail) door te geven aan de leerkracht.

Informatievoorziening aan gescheiden ouders

Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is het uitgangspunt van onze school. Er zijn echter situaties te bedenken (denk aan een ouder die geen gezag heeft over zijn of haar kind), die dit moeilijk maken. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt die in een protocol staan. Dit protocol vindt u HIER of op de website van Attendiz,

Back To Top
×Close search
Zoeken