skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Medezeggenschapsraad (MR)

Het belangrijkste doel van medezeggenschap in de school is de mogelijkheid om mee te praten over beslissingen die de leerlingen, de ouders en/of de medewerkers aangaan. De MR heeft als taak om leerlingen, ouders en medewerkers te vertegenwoordigen in onze school.

De medewerkers in onze MR zijn: Ramon Pasveer, Ebolt Dijkstra en Gerald ter Braack.

Daarnaast zijn de volgende ouders van onze leerlingen actief in de MR: Henk-Jan Zwiggelaar en Carina Hoekstra.

Heeft u interesse om mee te denken over de kwaliteit van ons onderwijs en over het beleid op onze school? Meldt u zich dan bij één van de leden van de MR. Wij zijn altijd op zoek naar meedenkende ouders!

Ouders

Neon College en ouders hebben een eigen verantwoordelijkheid , maar ook een gezamenlijke (hun kind – onze leerling). Een goed contact en goede afstemming met ouders is positief van invloed op het leerproces van de leerlingen. We beschouwen ouders als partner. Neon College hecht grote waarde aan de tevredenheid van ouders en hun visie op de kwaliteit van het onderwijs.

Back To Top
×Close search
Zoeken