Vertrek Joyce Bagchus

Vertrek Joyce Bagchus

Aan de ouders en verzorgers van de leerlingen van Het Neon College,

Hengelo, 16 februari 2022

Geachte ouders, verzorgers,


Naar aanleiding van het vertrek van Joyce Bagchus als directeur NEON College per 1 april a.s. heb ik Carla Hilbink (directeur SO Het Relief, ook een Attendiz-school) en Rebekka Bonenkamp (beleidsadviseur stafbureau Attendiz) gevraagd om tijdelijk de rol van directie te vervullen. Als duo zullen zij samen het team van het NEON College aansturen en aanspreekpunt zijn.
Carla Hilbink zal de onderwijsinhoudelijke zaken voor haar rekening nemen en Rebekka Bonenkamp personeel en bedrijfsvoering.
Tot 1 april a.s. kunt u terecht bij Joyce Bagchus.

Zoals ik eerder heb gecommuniceerd wordt op korte termijn een vacature opengesteld voor de functie van directeur NEON College. We gaan ervan uit dat we deze voor aanvang van het nieuwe schooljaar 2022/2023 kunnen invullen. Daarover zullen we u uiteraard te zijner tijd informeren.

Met vriendelijke groet,


Paul Overakker
Bestuurder

Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X