SE week 4 (29 juni t/m 05 juli)

Planning en regels rondom de 4e School Examens

Planning:

Dag:

Tijd:

Welk SE:

Woensdag 29-06-2022

08:30 uur

Nederlands

Woensdag 29-06-2022

11:00 uur

Geschiedenis

Donderdag 30-06-2022

08:30 uur

Wiskunde

Donderdag 30-06-2022

11:00 uur

Aardrijkskunde / Natuurkunde

Vrijdag 01-07-2022

08:30 uur

Engels

Vrijdag 01-07-2022

11:00 uur

Economie

Maandag 04-07-2022

08:30 uur

Biologie

Maandag 04-07-2022

11:00 uur

Maatschappijkunde

Dinsdag 05-07-2022

08:30 uur

Rekenen

Dinsdag 05-07-2022

11:00 uur

Afspraken en regels:

 • Zorg dat je minimaal 10 minuten van tevoren aanwezig bent. Dan kunnen we exact op tijd beginnen en gaat er geen tijd verloren. Wanneer je eerder aanwezig bent, mag je alvast naar het lokaal lopen.
 • Tijdens de start van het School Examen wordt de enveloppe geopend en deelt de surveillant de toets uit. Vanaf dat moment is het volledig stil.
 • Je mag tot uiterlijk een half uur te laat binnenkomen, daarna word je niet meer toegelaten Een School Examen beslaat maximaal 120 minuten. Dit is inclusief 20 minuten examentijdverlenging.
 • De tijd die je te laat bent, krijg je er niet bij.
 • Tassen en mobiele telefoons liggen vooraan in de klas, op een aangewezen plek.
 • Het eerste uur van de examentijd mag je de klas niet verlaten en het laatste kwartier mag je de klas niet verlaten. Daartussen wel.
 • Tijdens het SE mag je iets eten en drinken, dit mag geen overlast veroorzaken.
 • Bij binnenkomst in het lokaal, moet je het materiaal voor elkaar hebben. We lenen geen spullen uit, behalve wanneer deze tijdens het SE kapot gaat. Te denken valt aan een lege pen. Chromebooks / laptops moeten opgeladen zijn voordat het SE begint. Hier ben je zelf verantwoordelijk Je telefoon mag je niet gebruiken als rekenmachine!!!
 • Wanneer je een SE op een computer maakt, dan doe je dat in net. Andere manieren zijn niet toegestaan.
 • Wanneer je een vak niet hebt, ben je vrij en kun je leren voor de toets(en) van de volgende dag. Als je twee examens op één dag hebt, mag je tussentijds de school verlaten of op school blijven. (Zorg ervoor dat je weer 10 minuten van tevoren aanwezig bent.)
 • In de school hangt een rooster waarop je kunt zien in welk lokaal jij je SE hebt.
 • Zorg ervoor dat je goed leert, je mag maar één SE herkansen.
 • Op woensdag 06-07-2022 worden alle cijfers van de SE week ingevoerd in SOMtoday.
 • Donderdag 07-07-2022 kan je aangeven tot 16:00 uur welk vak je zou willen herkansen. Hiervoor gebruikt je het formulier Aanvraag herkansing School Examen. Aanvragen die na 16:00 uur binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen.
 • Op maandag 11-07-2022 vinden de herkansingen plaats van 08:30 uur tot 10:30 uur.
  De leerlingen die geen gebruik maken van een herkansing zijn deze uren vrij. Daarna is het een normale schooldag.


Heel veel succes met leren,
Leerkrachten Neon College

Heeft u een vraag?
Kies hieronder hoe u het liefst contact met ons opneemt.
Enschede
Mail ons
X
X