skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Neon College

Het Neon College, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hengelo en Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op het Neon College volgen. Het Neon College verzorgt onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel DGL (diplomagerichte leerweg, bbl / kbl / tl)

Het Neon College maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs 23-02.

Back To Top
×Close search
Zoeken