skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Welkom bij het Neon College

Het Neon College is een school voor voortgezet
speciaal onderwijs in Hengelo en Enschede met
de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs.
Leerlingen met verschillende culturele en
maatschappelijke achtergronden kunnen
het onderwijs op Het Neon College volgen.

Neon College

Het Neon College, onderdeel van Stichting Attendiz, is een school voor voortgezet speciaal onderwijs in Hengelo en Enschede met de grondslag van bijzonder neutraal onderwijs. De school verzorgt onderwijs aan leerlingen met internaliserende en externaliserende (gedrags-)problematiek. Leerlingen met verschillende culturele en maatschappelijke achtergronden kunnen het onderwijs op het Neon College volgen. Het Neon College verzorgt onderwijs aan leerlingen in het uitstroomprofiel DGL (diplomagerichte leerweg, bbl / kbl / tl)

Het Neon College maakt deel uit van Samenwerkingsverband Voorgezet Onderwijs 23-02.

Klacht?

Heb je een klacht, dan is de vertrouwenspersoon jouw eerste aanspreekpunt. Hij of zij vertelt over de procedure en helpt je waar nodig.

De vertrouwenspersonen van onze school zijn:
Ramon Pasveer & Bram Brinks

Studie- of beroepsadvies?

Een decaan is iemand die in het voortgezet onderwijs voorlichting geeft over studie- en beroepskeuze.

De decaan van onze school is:
Mindy Collou

Back To Top
×Close search
Zoeken