skip to Main Content
Somtoday Enschede 088-0103670 Hengelo 088-0203704neoncollege@attendiz.nl

Rookvrije school

Betreft: rookvrije scholen sinds 1 augustus

Enschede-Hengelo, 14 augustus 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Sinds 1 augustus zijn scholen wettelijk rookvrij. Een rookvrije school betekent dat er nergens op het terrein van school gerookt mag worden, ook niet buiten op een speciaal aangewezen plek. Dat heeft gevolgen voor de rokers bij ons op school, maar wellicht ook voor de bewoners rond onze school.

Welke gevolgen heeft de wet?
Vanaf 1 augustus moeten rokers van het schoolterrein af om hun sigaret te roken. Dat kan overlast veroorzaken voor omwonenden van onze schoolgebouwen en dat willen we natuurlijk graag voorkomen.

Handhaving
Onze medewerkers letten erop dat iedereen zich aan de nieuwe wet houdt.
Daarnaast houden we de stoepen rondom onze schoolgebouwen schoon en doen ons best om eventuele overlast die omwonenden kunnen hebben zo veel mogelijk te beperken.

Rook je? Dan vragen we jouw hulp!
We vragen rokers om medewerking bij het uitvoeren van het rookbeleid: rook niet op het schoolterrein en blijf in beweging tijdens een rookpauze. Bij het schoon houden van de stoepen doen we ook een beroep op de rokers. Druk sigarettenpeuken goed uit en zorg dat ze niet op de grond blijven liggen. Als iedereen een handje helpt, voorkomen we overlast en houden we een schoon en rookvrij schoolterrein.

Vragen?
Heeft u vragen over deze brief, neemt u dan gerust contact op met de mentor van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,
Team Neon College

Back To Top
×Close search
Zoeken